przelon

154 teksty – auto­rem jest prze­lon.

Życie jest py­taniem, a nie odpowiedzią. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 sierpnia 2017, 10:29

Zaz­wyczaj przy os­tatnim kro­ku ziemia usu­wa się spod nóg. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lipca 2017, 18:48

Po­myśl za­nim pomyślisz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lipca 2017, 08:43

Pat­rzę na dół, bo cieka­wi mnie jak jeszcze nis­ko mogę upaść. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 lipca 2017, 20:50

To, co naj­ważniej­sze, na­leży chro­nić, przed całym światem, a to co na­jok­rutniej­sze także przed sa­mym sobą.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 czerwca 2017, 22:28

Jes­tem ste­rem. ale to Ty jes­teś żag­lem na oceanie życia.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2017, 23:04

Żeby być lep­szym człowiekiem trze­ba na początku nim być... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 maja 2017, 12:12

Po­między naiw­nością a rzeczy­wis­tością jest bar­dzo drob­na gra­nica, myśle że tam właśnie mie­szka nadzieja. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 kwietnia 2017, 21:42

Rodzisz się tyl­ko raz, umierasz każde­go dnia.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 marca 2017, 04:16

Jak Bóg prze­mawia, nam po­zos­ta­je milczeć.

Mar­le­na, odez­wij się w tym Świecie.. proszę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 stycznia 2017, 22:08
przelon

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 sierpnia 2017, 19:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

4 sierpnia 2017, 10:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

22 lipca 2017, 19:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Zazwyczaj przy os­tatnim kro­ku [...]

22 lipca 2017, 19:19nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zazwyczaj przy os­tatnim kro­ku [...]

19 lipca 2017, 23:10Cris sko­men­to­wał tek­st Pomyśl za­nim po­myślisz.  

22 czerwca 2017, 01:36yestem sko­men­to­wał tek­st To, co naj­ważniej­sze, na­leży [...]

16 maja 2017, 13:08Cris sko­men­to­wał tek­st Żeby być lep­szym człowiekiem [...]

14 maja 2017, 12:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Żeby być lep­szym człowiekiem [...]

14 maja 2017, 12:14Indygoo sko­men­to­wał tek­st Żeby być lep­szym człowiekiem [...]

6 maja 2017, 10:11Indygoo sko­men­to­wał tek­st Pomiędzy naiw­nością a rzeczy­wis­tością [...]