przelon

157 tekstów – auto­rem jest prze­lon.

Nig­dy nie bedziesz moimi zmysłami, a ja nie będę twoimi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 marca 2018, 21:45

Nic bo­wiem nie czy­ni mnie sil­niej­szym niż two­je kruche serce. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 grudnia 2017, 08:09

W miłości czas przeszły nie istnieje. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 grudnia 2017, 17:28

Życie jest py­taniem, a nie odpowiedzią. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 sierpnia 2017, 10:29

Zaz­wyczaj przy os­tatnim kro­ku ziemia usu­wa się spod nóg. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lipca 2017, 18:48

Po­myśl za­nim pomyślisz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lipca 2017, 08:43

Pat­rzę na dół, bo cieka­wi mnie jak jeszcze nis­ko mogę upaść. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 lipca 2017, 20:50

To, co naj­ważniej­sze, na­leży chro­nić, przed całym światem, a to co na­jok­rutniej­sze także przed sa­mym sobą.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 czerwca 2017, 22:28

Jes­tem ste­rem. ale to Ty jes­teś żag­lem na oceanie życia.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 czerwca 2017, 23:04

Żeby być lep­szym człowiekiem trze­ba na początku nim być... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 maja 2017, 12:12
przelon

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 marca 2018, 11:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie bedziesz moimi [...]

10 marca 2018, 21:45przelon do­dał no­wy tek­st Nigdy nie bedziesz moimi [...]

18 grudnia 2017, 11:19Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

16 grudnia 2017, 17:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

16 grudnia 2017, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

2 grudnia 2017, 17:46yestem sko­men­to­wał tek­st W miłości czas przeszły [...]

2 grudnia 2017, 17:28przelon do­dał no­wy tek­st W miłości czas przeszły [...]

4 sierpnia 2017, 19:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

4 sierpnia 2017, 10:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

22 lipca 2017, 19:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Zazwyczaj przy os­tatnim kro­ku [...]