przelon

3 teksty – auto­rem jest prze­lon.

Żyjesz tyl­ko chwilę, a mar­twy jes­teś całą wieczność. 

myśl dnia z 19 sierpnia 2015 roku
zebrała 49 fiszek • 17 sierpnia 2015, 20:14

Ciężko jest ko­muś zaufać na ty­le, by mógł mieć przed Tobą tajemnice. 

aforyzm dnia z 19 lipca 2015 roku
zebrał 200 fiszek • 11 stycznia 2012, 11:51

Zaw­sze trze­ba pa­miętać kto był, gdy ni­kogo nie było. 

aforyzm dnia z 29 sierpnia 2011 roku
zebrał 343 fiszki • 30 lipca 2011, 23:42
przelon

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 kwietnia 2017, 21:57przelon sko­men­to­wał tek­st Tęsknię za moją miłością [...]

21 kwietnia 2017, 21:56przelon sko­men­to­wał tek­st Niektórzy nie mogą wstać, [...]

19 sierpnia 2015, 17:01przelon sko­men­to­wał tek­st Żyjesz tyl­ko chwilę, a [...]

19 sierpnia 2015, 16:54Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Żyjesz tyl­ko chwilę, a [...]

19 sierpnia 2015, 16:51przelon sko­men­to­wał tek­st Żyjesz tyl­ko chwilę, a [...]

19 sierpnia 2015, 16:48Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Żyjesz tyl­ko chwilę, a [...]

19 sierpnia 2015, 16:46przelon sko­men­to­wał tek­st Żyjesz tyl­ko chwilę, a [...]

19 sierpnia 2015, 16:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Żyjesz tyl­ko chwilę, a [...]

19 sierpnia 2015, 16:25przelon sko­men­to­wał tek­st Żyjesz tyl­ko chwilę, a [...]

19 sierpnia 2015, 12:54nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Żyjesz tyl­ko chwilę, a [...]